Artikkeli vuoden yrittäjästä Pinni lehdessä (nro. 2-3/15)

Tidningsartikel